Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Firma bola založená v roku 1996 bývalými pracovníkmi firmy GEOFYZIKA Brno š.p., závod Bratislava, neskôr GEOCOMPLEX a.s. Bratislava.

 

Firma AG&E s. r. o. je geologicko-geofyzikálna firma so zameraním na riešenie geologickej
a ekologickej problematiky, environmentálnych záťaží a škôd, vykonávanie geodetických prác, radónový prieskum, korózny a pyrotechnický prieskum.

 

Pracovníci firmy pracovali ako externí konzultanti firmy McPhar Ltd. (Kanada) na projektoch leteckého i pozemného geofyzikálneho prieskumu v Bolívii, Ekvádore, Indii, Iráne, Kanade a Venezuele.

 

Jednou z hlavných činností laboratória firmy AG&E spol. s r. o.  je poskytovanie služieb v oblasti stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, stanovenia radónového rizika  stavebného pozemku a určenia objemovej aktivity radónu v ovzduší existujúcich stavieb.

 

AG&E s.r.o. je organizácia autorizovaná na stanovenie objemovej aktivity radónu
v pôdnom vzduchu (č. roz. 2013/900/000778/00370). Činnosť vykonáva na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva číslo OOZPŽ/514/2013.

......................................................................................................................................

AG&E s.r.o.

 

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

 

Mob: 0903 404 660
        0903 202 169
E-mail: ag-e@ag-e.sk