RADÓN
Sídlo:
AG&E s.r.o.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Prevádzka:
Areál SAV, Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

IČO: 31388680
IČ DPH: 2020321171
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 8363/B

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., č.ú.: 4000763006/3100, IBAN: SK83 3100 0000 0040 0076 3006
Fax: 0042 2 5413 1292

Mobil: 0903 404 660 RNDr. Juraj Vaník
Mobil: 0903 202 169 RNDr. Miroslav Hodál

E-mail: ag-e@ag-e.sk

Website: http://www.ag-e.sk

Súradnice pre GPS:
48° 10' 04.5"
17° 04' 23.8"AG&E s.r.o.

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Mob:
0903 404 660
0903 202 169
E-mail:
ag-e@ag-e.sk