HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM
Vyhľadávanie zdrojov podzemných vôd pre obce a rodinné domy

Hydrogeologický prieskum pre tepelné čerpadlá

Hydrogeologické posudky pre stavebné povolenie (vsak zrážkových vôd - hydrogeologické zisťovanie podľa §37 z.č.364/2004).

Čerpacie skúšky

Odbery vzoriek podzemných vôd a ich laboratórne rozbory pre pitné a úžitkové účely v zmysle platnej legislatívy


AG&E s.r.o.

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Mob:
0903 404 660
0903 202 169
E-mail:
ag-e@ag-e.sk